Subsidies voor innovatieprojecten

stadhuis goudaInnovatieprojecten zijn nieuwe projecten die veel kunnen betekenen. Belangrijk is dan wel dat alles goed geregeld is. Een gebrek aan financiële middelen zorgt vaak voor het falen van een innovatieproject. Gelukkig zijn er vaak subsidies te krijgen.

Diverse subsidies
Je kunt vaak een subsidie krijgen voor het opzetten van een innovatieproject op het gebied van audiovisuele kunst. Natuurlijk krijg je deze subsidie niet zomaar. Je moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo kun je in sommige gevallen een subsidie van de EU krijgen als je een innovatief audiovisueel festival organiseert waarin meerdere landen gepromoot worden. Een eis is dan ook om minimaal tien landen vanuit de EU te promoten in het innovatieproject. Deze subsidie is bedoeld als financiering van onder meer kosten voor vertalen en ondertitelen, advertentiekosten, kosten voor communicatie en publicatie, en tot slot ook voor de huur van de benodigde apparatuur.

Gemeentelijke of stedelijke subsidies
Kleinschalige innovatieprojecten kunnen altijd aankloppen bij het gemeentehuis of het stadhuis. Om een vergunning te krijgen zal je hier toch een afspraak moeten maken. Door een goede presentatie te maken over het innovatieproject, en op heldere wijze weer te geven dat het de betreffende plaats veel voordelen op zal leveren, is de kans aanzienlijk dat je een mooie bijdrage krijgt voor de organisatie.

Privacy Policy