Een succesvol innovatieproject

innovatieInnovatieprojecten worden in grote regelmaat opgezet, ook binnen de audiovisuele kunst. Het is echter niet eenvoudig om een dergelijk innovatieproject te doen slagen.

Veel missers
Van alle innovatieprojecten die jaarlijks op touw worden gezet, slagen er maar weinig projecten. Slechts één op de vier innovatieprojecten is succesvol genoeg om te blijven bestaan. Dit betekent dat maar liefst driekwart van alle innovatieprojecten al binnen relatief korte termijn weer opgeheven moet worden. Uiteraard zijn er meerdere redenen te noemen die ervoor zorgen dat zo’n groot deel van de innovatieprojecten faalt.

Kleine foutjes
Er hoeft niet veel mis te zijn met een innovatieproject. Een klein foutje in de financiële berekening kan al voldoende zijn. Vaak is een innovatieproject duurder dan aanvankelijk wordt gedacht, waardoor het project opgeheven moet worden, simpelweg omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om het project door te zetten. Naast de financiële gebreken ligt het vaak ook aan een gebrek aan kwaliteit waardoor een innovatieproject het niet redt. Als jij je wilt storten op een innovatieproject, dan is het belangrijk er niet te makkelijk over te denken en natuurlijk goede financiële berekeningen te maken. Zo vergroot je de kans van slagen.

Privacy Policy